Go to Top

آموزش KNX ،ZigBee و BMS

در راستای ارتقای سطح دانش فنی و اجرایی علاقمندان به موضوع سیستم مدیریت ساختمان و خانه هوشمند، شرکت تماس گستر کیش با همکاری مرکز تربیت مربی کرج و شهرداری منطقه ۲۲ تهران دوره‌های آموزشی برگزار می‌کند.

این شرکت با تدوین استاندارد آموزشی BMS در قالب استاندارد سازمان بین المللی کار (ILO) و با عقد تفاهم نامه با مرکز تربیت مربی کرج، دوره‌های ویژه مربیان مراکز آموزش فنی و حرفه ای را در مرکز تربیت مربی کرج برگزار می‌کند. مربیان علاقمند به موضوع مدیریت انرژی ساختمان از سراسر کشور می‌توانند در این دوره‌ها ثبت نام کنند و پس از دریافت آموزشهای لازم، به عنوان مربی، مبانی گذرانده شده را در مرکز فنی و حرفه‌ای شهر خود آموزش می دهند.

هدف از برگزاری این دوره‌ها، آموزش طراحی و اجرای سیستم مدیریت ساختمان است. طراح سیستم مدیریت ساختمان شغلی است در حوزه برق که علاوه بر مهارتهای طراحی تاسیسات، وظایفی از قبیل توانایی انتخاب سیستم مدیریت ساختمان، پیاده سازی آیتم‌های مرتبط با سیستم مدیریت هوشمند ساختمان در نقشه‌های روشنایی، برق، ایمنی و حفاظت، کنترل تردد، صوت و مخابرات و سرمایش و گرمایش، طراحی نقشه‌های تک خطی تابلوهای هوشمند مدیریت ساختمان، طراحی و ارایه پیشنهادات کنترلی و نظارتی لازم در سایر قسمتهای ساختمان و درنهایت توانایی طراحی شبکه‌های سیستم مدیریت ساختمان می باشد. این شغل با مشاغلی از قبیل طراحی تاسیسات برق، برقکار ساختمان، ابزار دقیق کار، برقکار صنعتی، لوله کش آب و گاز ساختمان در ارتباط است.

توانایی‌های کسب شده در پایان دوره از این قرار است:

  • توانایی انتخاب سیستم مناسب مدیریت ساختمان
  • توانایی پیاده سازی آیتم‌های مرتبط با سیستم مدیریت هوشمند ساختمان در نقشه‌های روشنایی و برق (توان توزیعی)
  • توانایی پیاده سازی آیتم‌های مرتبط با سیستم مدیریت هوشمند ساختمان در نقشه‌های ایمنی و حفاظت، کنترل تردد و صوتی و مخابراتی
  • توانایی پیاده سازی آیتم‌های مرتبط با سیستم مدیریت هوشمند ساختمان در نقشه‌های گرمایش وسرمایش
  • توانایی طراحی نقشه‌های تک خطی تابلوهای هوشمند مدیریت ساختمان
  • توانایی طراحی و ارایه پیشنهادات کنترلی و نظارتی لازم در سایر قسمت‌های ساختمان هوشمند (پارکینگ، کنترل آلودگی هوا، مصارف گاز و…..)
  • توانایی طراحی شبکه‌های سیستم مدیریت ساختمان با پروتکل KNX و ZigBee