Go to Top

خدمات انرژی ESCO

شرکت تماس گستر کیش علاوه بر فروش متعارف سیستم های هوشمندسازی، به شیوه ای متمایز و در قالب قرارداد خدمات انرژی (ESCO) اقدام به هوشمندسازی ساختمان ها می نماید. در این شیوه از ارایه خدمات، ابتدا با توجه به قبض های مصرفی سالهای گذشته هزینه انرژی مصرفی سالانه محاسبه شده و پس از هوشمندسازی ساختمان با سرمایه‌گذاری شرکت، هر ساله تا پایان مدت قرارداد هزینه انرژی مصرفی محاسبه می گردد و ۵۰% هزینه انرژی صرفه جویی شده به قیمت روز از مشترک خدمات انرژی دریافت می گردد. پس از پایان مدت قرارداد مشترک می تواند قرارداد خدمات انرژی قبلی را تمدید کند. در هر زمان از قرارداد خدمات انرژی، مشترک می تواند مالکیت تجهیزات نصب شده را با پرداخت هزینه آنها درخواست نماید تا ۱۰۰% سود حاصله از صرفه جویی را از آن خود کند.

این روش دو مزیت عمده برای مشتریان دارد.

  1. عدم نیاز به سرمایه گذاری
  2. عدم نگرانی از کیفیت تجهیزات نصب شده و ارائه خدمات پس از فروش