Go to Top

ممیزی انرژی

ممیزی انرژی، نخستین گام برای شناخت وضعیت مصرف انرژی در ساختمان است. با استفاده از نتایج حاصل از اندازه‌گیری‌های انجام شده و تحلیل داده‌ها، می‌توان میزان تلفات انرژی را محاسبه کرده و پتانسیل‌های صرفه جویی در ساختمان را ارزیابی کرد. در گام بعدی، راهکارهایی برای کاهش مصرف انرژی، در سه سطح بدون هزینه، کم هزینه و پرهزینه به کارفرما پیشنهاد می‌شود.

شرکت تماس گستر کیش به عنوان شرکتی فعال در حوزه مدیریت انرژی ساختمان، خدمات مشاوره و ممیزی انرژی را برای ساختمان‌های بزرگ و کارخانه‌ها با شیوه‌های نوین و منحصر بفرد ارائه می‌دهد. فرایند خدمات ممیزی در ۳ فاز به شرح ذیل به اجرا درمی‌آید.

فاز اول : بازدید و جمع آوری اطلاعات فنی و آماری

 1. بازدید از بخشها ی مختلف ساختمان‌های مجموعه و تشریح وضعیت عمومی هر ساختمان
 2. بازدید از موتورخانه مرکزی و سایر تاسیسات مجموعه و تشریح وضعیت عمومی
 3. بررسی نقشه‌های معماری، تاسیسات برقی و مکانیکی (در صورت موجود بودن )
 4. جمع آوری اطلاعات مربوط به مشخصات فیزیکی اجزاء هر ساختمان، روشنایی، تاسیسات برقی و مکانیکی و تهویه مطبوع
 5. تهیه لیست تجهیزات پر مصرف و مصرف کنندگان عمدۀ انرژی هر ساختمان به تفکیک و کل مجموعه
 6. جمع آوری قبوض مصرف انرژی ساختمان (به تفکیک حاملهای انرژی )
  • تنظیم نمودارهای مصرف انرژی الکتریکی و سوختهای فسیلی در یک دوره زمانی یکساله
 7. برآورد شاخص‌های مصرف انرژی الکتریکی و حرارتی هر ساختمان به تفکیک و کل مجموعه (MG/m2,-KWh/m2)
 8. تکمیل پرسشنامه انرژی برای هر ساختمان به تفکیک تاسیسات و موتورخانه‌ها
 9. تهیه و ارائه گزارش فاز اول به کار فرما

فاز دوم : انجام اندازه گیریهای پارامترهای انرژی

 1. ثبت و قرائت دوره ای کنتورهای برق و گاز طی دوره اندازه گیری
 2. انجام اندازه گیری‌های لازم در خصوص تعیین تراز مصرف انرژی و تفکیک مصارف بخشهای مختلف به تفکیک و کل مجموعه
  • نصب دستگاههای آنالیزور برق در محل پستهای برق جهت تعیین منحنی بار مصرف ، ضریب قدرت و ضریب بار (مقادیر ماکزیمم و مینیمم)
  • استفاده از دستگاههای آنالیزور احتراق در آنالیز گازهای خروجی از دودکش بویلر
  • (دیگ آبگرم ) برای اندازه گیری میزان ترکیبات گازهای خروجی و بررسی وضعیت احتراق در بویلر
  • استفاده از لوکس متر جهت تعیین شدت روشنایی مناسب فضاها
  • اندازه گیری‌های لحظه ای با دستگاههای مولتی متر و توان سنج کلمپی در محل تابلوهای برق جهت تعیین پارامترهای الکتریکی ، ضریب قدرت و ضریب بار
 3. تهیه نمودارهای تراز مصرف انرژی (به تفکیک حاملهای انرژی ) برای بخش‌های مختلف ساختمان (روشنایی ، سرمایش و گرمایش ، آبگرم مصرفی )
 4. تجزیه و تحلیل نتایج اندازه گیری‌های انجام شده و ارائه اطلاعات و گزارش‌های دستگاههای اندازه گیری
 5. تهیه و ارائه گزارش فاز دوم

فاز سوم : پتانسیل سنجی و ارائه راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی

 1. برآورد تلفات و پتانسیل‌های صرفه جویی انرژی در بخشهای مختلف بعد از اندازه گیری برای هر ساختمان به تفکیک و کل مجموعه
 2. ارائه راهکارهای مناسب اجرایی جهت بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی در هر ساختمان و کل مجموعه
 3. ارائه راهکارهای مناسب اجرایی جهت بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی در تاسیسات
 4. محاسبه مقادیر صرفه جویی انرژی و ارزش ریالی مربوط به اجرای هر یک از اقدامات پیشنهادی
 5. تعیین میزان سرمایه گذاریهای لازم جهت اجرای هر یک از اقدامات بهینه سازی مصرف انرژی
 6. دسته بندی اقدامات و تعیین اولویت‌های اجرایی به ترتیب بدون هزینه، کم هزینه و پرهزینه
 7. تهیه و ارائه گزارش نهایی به کار فرما