Go to Top

کاربرد های هوشمندسازی ساختمان

هوشمندسازی ساختمان کاربردهای مختلفی در فضاهای مختلف ساختمان دارد. در هر یک از این کاربردها اهداف کنترلی و مودهای کنترلی مختلفی قابل پیاده سازیست که به نوع نیاز و کاربری وابسته می باشد.

اهداف کنترلی مانند: روشنایی، پرده‌ها و سایبان‌ها، دما و رطوبت، کیفیت هوا (Indoor Air Quality)، تجهیزات صوتی و تصویری، اعلام حریق، کنترل تردد، اعلام سرقت و …

مودهای کنترلی مانند: کنترل دستی، ریموت کنترل، کنترل با سناریو، حضور و عدم حضور، زمانبندی، تنظیم شدت روشنایی، کنترل بر مبنای غلظت CO2، کنترل مرکزی، ست پوینت دما و رطوبت و …