Go to Top

رابط KNX به USB

رابط KNX به USB

از این ماژول جهت اتصال باس KNX به کامپیوتر استفاده می‌شود. با استفاده از این ماژول می‌توان از طریق کامپیوتر باس KNX را پارامتردهی، مدیریت، نگهداری و کنترل کرد.

  • Communication transfer Realizing communication between PC and KNX/EIB, facilitating remote configuration, management, maintenance and control of KNX/EIB bus by such tools and software as ETS and such monitoring software as TSView, and enhancing the convenience to use KNX/EIB system

  • Installation Method ۳۵mm DIN rail mounting
  • Mounting Dimensions ۹۰×۳۶×۶۵ (H×W×D) Unit: mm
  • Number of Connections ۱
  • Power Supply ۲۱~۳۰V DC
  • Standby Power <500mW
  • Working Current <40mA(USB) <10mA(BUS)

مشخصات سازنده

مدل:
KNX USB Interface TSIM-04

برند:
Tiansu