Go to Top

هوشمندسازی بیمارستان با BMS

هوشمندسازی بیمارستان با BMS

اهداف کنترلی: روشنایی، پرده‌ها و سایبان‌ها، دما و رطوبت، اعلام حریق، کنترل تردد

مودهای کنترلی: کنترل دستی، کنترل مرکزی، تنظیم شدت روشنایی، کنترل با سناریو، کنترل ارتباطات ( linkage control)

  • با کلیدهای هوشمند می‌توان روشنایی‌ها، پرده‌ها و سیستم HVAC را براحتی از طریق سناریوهای از پیش تعریف شده کنترل کرد. با یکبار تعریف سناریو، دیگر نیازی به کلیدزنی‌های مکرر نبوده و با فشردن یک کلید، چندین فرمان برای کنترل همزمان تجهیزات مختلف ارسال می‌شود. این سناریوها می‌توانند برای مودهای استراحت، مشاوره، پذیرش، معاینه و … تعریف شوند.
  • مرکزی در هر بخش پرستاری برای کنترل روشنایی، پرده‌ها ، فن‌ها، تامین گرمای مورد نیاز برای بخش‌های مربوط در هر طبقه و نشان دادن دمای داخل در هر بخش تعبیه شده است. بر این اساس گروهای مختلف از بیماران می‌توانند مطابق نیازها درمانی خود تحت مراقبت قرار بگیرند. برای مثال بخش مربوط به نوزادان نیازمند دمای بالاتر است در حالی که بخش مربوط به بیماران دچار آتشسوزی نیازمند دمای پایین تر اند. این سیستم قابل تطبیق با دمای بدن انسان است.
  • بعد از اتمام پذیرش یک بیمار، مسئول مربوطه از طریق یک ریموت کنترل با انتخاب مود بستری به تنظیم روشنایی، پرده‌ها و سیستم تهویه می‌پردازد و بعد اتمام مراحل مرخص شدن مسئول مربوطه مود اتاق را به حالت اتاق خالی تغییر می‌دهد.
  • اتاق کنترل مرکزی موظف است ضمن نمایش دقیق دمای حقیقی هر قسمت ست پوینت‌های مربوط به دما را در هر بخش تعیین کند و محدوده‌های بالایی و پایینی را نیز برای آنها در نظر بگیرد. در یک مدت زمان متوسط سیستم تهویه هوا می‌تواند به درب‌ها و پنجره‌ها مرتبط شود. زمانی که درب‌های بالکن و پنجره‌ها باز هستند سیستم تهویه هوا به طور خودکار جهت بهره وری انرژی خاموش می‌شود.